užkarta

užkarta
ùžkarta sf. (1) 1. NdŽ, Erž rantis, įkarpa, įpjova: Įkirsk į pagalį ùžkartą, ka žinotum kur nupjauti Vdk. Kad būtų lengviau užlipti, reik padaryti ùžkardą Up. Paršo blužnis buvo su užkarta: smarkiai i staigiai užšals Šts. Kam ant grėblakočio palikai tą ùžkartą? Up. 2. , NdŽ, Pd meškerės kabliuko barzdelė: Meškerės buvo primityviškesnės – užkartos bei čia vadinamos „barzdelės“ nebūdavo . 3. Tsk, , NdŽ geležis, už kurios užšoka, užsikabina kilnojamoji durų klingės dalis. 4. NdŽ užtvara: Bet kada paskui juosius puolėsi sūdaviškiai, tai vėl atsimušė į naują užkartą V.Piet.Vdk užtvertas plotas: Esu kartėms apsišaudęs miško užkartą Rt. Ùžkarta yra užkirtimas dirvos, pievos J. 5. arklio dantų išdilimas, gedimas: Dantų užkartos rodo arklio metus Trš. Arkliams nutrina ùžkartas, nubrūžkuo[ja] su gelžiu, su dilde Lk. 6. PnmR pradalgio nelygumas: Ùžkartos nepalieka – gerai pjauna Kp. 7. GTŽ vieta, iš kurios iškasama žemė, anglys: Pradėjo išvežti per pamainą iš užkartos po tūkstantį tonų grunto sp. 8. NdŽ, Švnč užsikirtimas: Jo kalba su ùžkarta .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • užkarta — ùžkarta dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užkirtis — ùžkirtis sm. (1) 1. NdŽ žr. užkarta 1. 2. DŽ paaukštinta vieta, paaukštinimas: Gali eiti jis prieš kalną, daubos užkirčiais gal kilti Sab. 3. NdŽ žr. užkarta 4. 4. NdŽ bot. džioveklė (Orobanche) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užukartas — užùkartas sm. (1), ažùkartas (r.) (1) 1. Ds, Jž žr. užkarta 1: Padãrai ažùkartą ant karties, kad virvė nesmuktų, neslystų Dglš. Gerai išvalyk [varžto] ažùkartus Blnk. Karties ažùkartas nutrupėjo, nebesilaiko pirmagalys Kp. 2. Zr žr. užkarta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakarta — pakartà sf. (3b) aukščiau nupjautas pradalgio kraštas, užkarta: Pradalgę didelę imant palieka aukšta pakartà Kp. Labai negražiai atrodo rugiena, kai ilgas dideles pakartas palieki Jž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pirštas — 1 pir̃štas sm. (2) 1. SD239, H, B, R, K viena iš penkių judinamųjų plaštakos ar letenos galūnių: Nosravom apdėdavo kruviną pir̃štą Ck. Nerodyk pirštù, bo nudžius Jon. Jei kas nor dvasią kalbos lietuvių pažinti, tai težino, kaip pirštai rankų yra …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • plautas — plaũtas sm. (2), (4) Brš, plaũtai pl. (2) 1. CI352, D.Pošk, N, [K], Kos226, Upn, Krt, Kal, Brs, Brž, Ppl, Ml viena iš dviejų šoninių kelminio avilio lentelių: Kaladinį avilį uždaro su plaũtais Lnkv. Su dum plaũtum uždaro avilį J. Avilys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkarda — ùžkarda sf. (1) 1. įpjova, užkarta: Dviem šone pritvirtintomis kilpomis medsukis užmaunamas ant medinio kuolo su užkarda gale rš. 2. NdŽ užkardyta, užtverta vieta: Ùžkardą saugojo ginkluota sargyba DŽ. Matyt, pilies gyventojai, jausdami pavojų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkarpa — ùžkarpa sf. (1) Š; L650 1. NdŽ, KŽ, LTEXII476, Prk rantis, įkarpa, įskroda, griovelis, sąlaida: Grėbliuo galvą padirbau su ùžkarpoms, kad būtų išskiramas Užv. Kartais artojas kilpą kabindavo ant žagrės rodiklio užkarpos, kuri buvo iškirsta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkartas — ùžkartas sm. (1) NdŽ 1. žr. užkarta 1: Sušlapink virvę, tai ir be ùžkarto laikysis Trgn. Labai maži lanko galuose ùžkartai – gali kada nors nusimaut ievos ir išsikinkyt Trgn. 2. NdŽ menk. užkaria, aplaidžia, neganda …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkartinis — užkartìnis, ė adj. (2) su užkarta: Paprastas užkartinis kuolelis, iš medžio atšakos ar kreivės padarytas LEX198 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”